You are currently viewing Hem incorporat un sistema de descontaminació de l’aire per mitjançant el plasma fred.

Hem incorporat un sistema de descontaminació de l’aire per mitjançant el plasma fred.

Hem dut a terme una actuació a la nostre clínica. Hem incorporat un sistema de descontaminació de l’aire per mitjançant el plasma fred.
La tecnologia de ionització mitjançant la Plasma no tèrmic (NTP) és matèria elèctricament energitzat i està composta de matèria altament reactiva incloent els molècules de gas. Les partícules estan carregades en forma d’ions positius, ions negatius, radicals lliures, electrons i una quantitat de radiació electromagnètica (fotons) a temperatura pròxima a l’ambient.
La tecnologia no tèrmica NTP és una tecnologia emergent amb aplicacions potencials per a l’esterilització en les indústries alimentàries.