You are currently viewing El fumador d’un paquet al dia, inhala 200.000 bacteris

El fumador d’un paquet al dia, inhala 200.000 bacteris

Investigadors de la Universitat de Barcelona i de l’Hospital de Bellvitge, han descobert que els fumadors inhalen una gran quantitat de bacteris.

Foto_grup_webLa relació entre l’hàbit de fumar i el càncer de pulmó és prou contrastada per multitud d’estudis epidemiològics, però els mecanismes pels quals el tabac provoca aquesta malaltia són gairebé desconeguts. Investigadors del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, dirigits pel catedràtic Miquel Viñas, i del servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, dirigits pel professor Joan Moya, han descobert que els fumadors inhalen una gran quantitat de bacteris del gènere Bacillus i que aquests microorganismes apareixen també a les mostres de tumor de pulmó. Segons l’estudi que s’ha publicat a la revista científica Frontiers in Microbiology, aquests bacteris facilitarien l’accés dels productes cancerígens del tabac a l’interior de la cèl·lula. També han participat en aquesta recerca investigadors de la Universitat Jacobs de Bremen (Alemanya) com el professor Roland Benz, que és doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.

Un paquet suposa la inhalació de 200.000 bacteris

El descobriment de la relació entre el càncer d’estómac i el bacteri Helicobacter pylori, o entre l’infart de miocardi i el Chlamydia, és relativament recent, i fins fa poc es consideraven malalties no infeccioses. Amb l’objectiu d’esbrinar si aquesta vinculació també té lloc en el cas del càncer de pulmó, els investigadors de la UB van analitzar els bacteris presents a les cigarretes, i van identificar-hi una gran quantitat de bacteris del gènere Bacillus, uns microorganismes característics del sòl i generalment considerats com a no patògens.

Després, l’equip de la Universitat de Barcelona va construir un dispositiu per recollir les partícules inhalades en fumar: es va connectar una cigarreta i una bomba de buit a una solució tampó per tal que aquestes partícules i també altres substàncies quedessin atrapades al dispositiu. Els resultats mostren, d’una banda, que els filtres de les cigarretes no obstaculitzen de manera significativa el pas d’aquests microorganismes, els quals són inhalats en grans quantitats pels fumadors. «Una persona que fuma un paquet diari pot aspirar fins a 200.000 individus bacterians al dia», explica Miquel Viñas, que també és investigador de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Bacteris que faciliten l’accés a l’interior de les cèl·lules

Els investigadors també van analitzar mostres de pacients amb càncer de pulmó i van demostrar que els mateixos bacteris del tabac es trobaven en els teixits d’un tipus de tumor, l’anomenat adenocarcinoma acinós, que sol localitzar-se a les zones més perifèriques de l’òrgan. Aquests microorganismes tenen propietats adherents que els fan molt eficients en fixar-se al teixit pulmonar, i a més, produeixen una sèrie de toxines que secreten al medi extern cel·lular. «Aquestes toxines tenen la propietat de formar canals a la membrana de les cèl·lules humanes, que fan de vies d’entrada de molècules del fum a través de la membrana», descriu Miquel Viñas. Els canals es van caracteritzar a la Universitat Jacobs de Bremen (Alemanya) amb la participació de científics de la Universitat de Barcelona i de la universitat alemanya.

El pas següent de l’equip d’investigadors serà esbrinar de quina manera els bacteris provoquen l’activació dels sistemes inflamatoris, que són clau en el desenvolupament del càncer.