Implants dentals

Els implants dentals son unes arrels artificials que ens permeten substituir les peces dentals...